Kalle Ylitalo

Composer and Musician

More Music

Safe Places is a solo bass album composed and performed by Kalle Ylitalo. The compositions present states of mind and outer places, which might feel the most safe under various life circumstances. The album is the outcome of years of experimentation on finding the perfect balance between composed and improvised solo performance and finding the right tools for it. For each piece of music there’s a collection of tonal colors that works as the basis for intuitive performance. Safe Places was released on the 23rd of October 2020.

Safe Places on Ylitalon soolo-sähköbassoalbumi. Sävellykset koostuvat mielen sisäisistä ja ulkoisista paikoista, jotka voidaan kokea turvallisiksi erilaisissa elämäntilanteissa. Ylitalo on vuosien ajan etsinyt sopivaa suhdetta sävelletyn ja improvisoidun välillä yksinsoittamisessa sekä oikeita työkaluja tällaisen musiikin toteuttamiseen. Tämän tuloksena on syntynyt levy, jonka jokaista kappaletta kohden on kokoelma soinnillisia sävyjä, joka toimii intuitiivisen esityksen pohjana. Safe Places julkaistiin 23.10.2020.

Ylitalo’s melodic persona can be heard on Oceanhorn 2: The Knight’s of the Lost Realm, a prequel of the hit game Oceanhorn, on which Ylitalo composed most of the soundtrack with Nobuo Uematsu and Kenji Ito composing two tracks each. Oceanhorn 2 was released in September 2019.

Ylitalon melodista puolta edustaa Oceanhorn 2: The Knight’s of the Lost Realm -pelin musiikki. Ylitalo sävelsi suurimman musiikeista Oceanhorn-saagan ensimmäiseen osaan, jossa mukana olivat myös säveltäjät Nobuo Uematsu ja Kenji Ito. Oceanhorn 2 sijoittuu ensimmäistä osaa edeltävään aikaan ja se julkaistiin syyskuussa 2019.

Aquatic Beings is an adventurous series of microtonal music for small ensembles and solo instruments. Longinoja was composed for and masterfully premiered by clarinetist Lauri Sallinen and bandoneonist Henrik Sandås at the Kaivos Festival in 2017. Mätäjoki was composed for kantele virtuoso Senni Eskelinen, who premiered the piece at a festival organised by The Finnish Association for Nature Conservation on 26.8.2017. Both compositions are based on the spectra of underwater recordings of city streams in the Helsinki metropolitan area.

Aquatic Beings on sarja seikkalumielistä mikrotonaalista musiikkia pienille kokoonpanoille ja sooloinstrumenteille. Longinoja on sävelletty klarinetisti Lauri Salliselle ja bandoneonisti Henrik Sandåsille, jotka kantaesittivät teoksen vuoden 2017 Kaivos-festivaalilla. Mätäjoki on sävelletty kantelisti Senni Eskeliselle ja hän kantaesitti sen Suomen Luonnonsuojeluliiton järjestämässä tapahtumassa vuonna 2017. Molemmat sävellykset perustuvat pääkaupunkiseudun kaupunkipurojen vedenalaisten äänitysten spektreihin.

Works for solo instruments and small chamber ensembles.

Teoksia sooloinstrumenteille ja pienille kokoonpanoille.

Fierce is a unique performance combining contemporary circus and dance, deals with the difficulties of connection between two people. The music and sound design by Kalle Ylitalo. Fierce premiered at Caisa, Helsinki in October 2019.

Fierce on nykysirkusta ja tanssia yhdistelevä esitys, joka käsittelee kahden ihmisen vaikeutta kohdata toisensa. Ylitalo sävelsi musiikin ja teki äänisuunnittelun. Fierce sai ensi-iltansa kulttuurikeskus Caisassa, Helsingissä lokakuussa 2019.

Expansion (2016) is the second album by Kalle Ylitalo. Featuring Kalle Ylitalo (compositions, bass, keys, mixing), Jukka Kääriäinen (guitar), Otto Eskelinen (alto saxophone) and Janne Mathlin (drums). Recorded by Jarkko Viinamäki.

Expansion (2016) on Kalle Ylitalon toinen albumi. Levyllä mukana Kalle Ylitalo (sävellykset, basso, koskettimet, miksaus), Jukka Kääriäinen (kitara), Otto Eskelinen (alttosaksofoni) ja Janne Mathlin (rummut). Levyn äänitti Jarkko Viinamäki.

Mörkö (2014) is the first album by Kalle Ylitalo. Featuring Kalle Ylitalo (compositions, bass), Timo Kämäräinen (guitar), Linda Fredriksson (alto and baritone saxophone), Niko Votkin (drums) and Janne Mathlin (percussion). Recorded by Timo Kämäräinen and Janne Mathlin. Mixed by Pentti Dassum.

Mörkö (2014) on Kalle Ylitalon ensimmäinen albumi. Levyllä mukana Kalle Ylitalo (sävellykset, basso), Timo Kämäräinen (kitara), Linda Fredriksson (altto ja baritonisaksofoni), Niko Votkin (rummut) ja Janne Mathlin (perkussiot). Äänitys Timo Kämäräinen ja Janne Mathlin. Miksaus Pentti Dassum.

Stringpurée Band is an experimental trio with Senni Eskelinen on electric kantele, Niko Votkin on drums and Kalle Ylitalo on bass. All the members compose music for the band. Here’s the newest video introducing a more electric side of their music.

Stringpurée Band on kokeellisen musiikin yhtye, jossa soittavat Senni Eskelinen (sähkökantele), Niko Votkin (rummut, perkussiot) ja Kalle Ylitalo (basso). Yhtyeen kaikki jäsenet osallistuvat musiikin säveltämiseen. Heidän uusin videonsa esittelee yhtyeen elektronisempaa soundia.