Kalle Ylitalo

Composer and Musician

INTRODUCTION

Kalle Ylitalo is a Helsinki-based composer and musician, who loves experimenting on tonal colors and learning new ways of musical expression. His intention is to create music that can act as a supportive companion for the listener in various life circumstances. Current themes of special interest are combining contemporary dance, playing instruments, singing and sound design in his performances, and conveying liberating ways of experiencing life through art.

 

LYHYESTI

Kalle Ylitalo on helsinkiläinen säveltäjä ja muusikko, joka rakastaa kokeiluja äänenvärin ja uusien musiikillisen ilmaisun muotojen parissa. Hän haluaa luoda musiikkia, joka voi toimia kuulijan tukena erilaisissa elämäntilanteissa. Tämän hetkisiä kiinnostuksen kohteita ovat nykytanssin, instrumenttien soittamisen, laulamisen ja äänisuunnittelun yhdistäminen esiintyjänä, sekä vapautta lisäävien näkökulmien välittäminen taiteen avulla.