Kalle Ylitalo

Composer and Musician

INTRODUCTION

Kalle Ylitalo is a Helsinki-based composer and musician, who loves experimenting on tonal colors and learning new ways of musical expression. His intention is to create music that can act as a supportive companion for the listener in various life circumstances. Current themes of special interest are feelings of sacredness without religious context, safe places within and outside, and connection to nature.

 

LYHYESTI

Kalle Ylitalo on helsinkiläinen säveltäjä ja muusikko, joka rakastaa kokeiluja äänenvärin ja uusien musiikillisen ilmaisun muotojen parissa. Hän haluaa luoda musiikkia, joka voi toimia kuulijan tukena erilaisissa elämäntilanteissa. Tämän hetkisiä kiinnostuksen kohteita ovat pyhyyden tunne ilman uskonnollista kontekstia, turvalliset tilat mielen sisällä ja ulkopuolella, sekä yhteys luontoon.